Hotline : 0907894499

 • Vận chuyển

  Free ship nội thành
 • T2 - CN

  9h - 18h
 • Tư vấn

  24/7

Điều khoản Sử dụng Website

Điều khoản sử dụng webside trên website Shopfpt.vn (sau đây viết tắt là “Thỏa Thuận”) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Công ty cổ phần viễn thông FPT (sau đây viết tắt là “FPT”) với người sử dụng dịch vụ cung cấp tại trang web Shopfpt.vn (sau đây viết tắt là “Người Sử Dụng”).
1. Điều khoản sử dụng

2. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ trên website

 1. Khi xem xét việc đăng ký, Người Sử Dụng cam kết rằng Người Sử Dụng:
 1. Đồng thời, khi sử dụng website và các dịch vụ của website, Người Sử Dụng cũng đồng ý với những điều khoản sau:

 3. Giới hạn trách nhiệm

 4. Miễn trách

Trong phạm vi cho phép tối đa của pháp luật, Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho FPT, các pháp nhân phụ thuộc của FPT và các giám đốc đại diện, cán bộ, nhân viên và đại lý từ và khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành vi, khởi kiện hoặc thủ tục tố tụng, cũng như bất kỳ và tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, thiệt hại và các chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người Sử Dụng sử dụng website hoặc Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận.
5. Quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng

 1. Quyền của Người Sử Dụng:

Khi tham gia website người sử dụng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

 1. Nghĩa vụ của Người Sử Sụng

 6. Quyền và trách nhiệm của FPT

 1. Quyền của FPT
 1. Trách nhiệm của FPT

 7. Điều khoản chung

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo
Tổng Đài Tư Vấn